Ostoehdot / Våra köpvillkor

Ostoehdot / Våra köpvillkor

MYYNTIEHDOT & COOKIES

JOHDANTO

Nämä myyntiehdot koskevat Work System Sweden Ab ja sen tytäryhtiöitä (alla Work System) ja sen kokoonapanoja ja tuotteiden myyntia ja ovat voimassa jos toisin ei ole kirjallisesti sovittu ostajan ja myyjän välillä. 
Kohdan ”Cookies” alla selvitetään myös kotisivujen cookie käytäntöä.

HINNASTO

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, muita veroja tai mahdollisia muita kustannuksia. Jos lisät kuten tuonti tai vientimaksuja, vero yms muuttuvat tai lisätän sopimuksen solmimisen jälkeen niin sovittu hinta muuttuu samanlaisesti. Work System pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. 
Päivitetty hinnasto löytyy kotisivuilta, ja mahdolliset alennukset lasketaan niitä vastaan. Painetuissa tuotteissa kuten luetteloissa, esitteissä ja hinnastoissa painettu hinta on voimassa. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää jos mitään muuta ei ole sovittu.

MAKSU

Work Systemsillä on käytössä monta eri maksutapaa joita voidaan hyödyntää. Laskutus: Jotta laskutusta voidaan hyödyntää niin vaaditaan että yritys on luottokelpoinen Work Systemsin mielestä. Maksu pitää olla suoritettu viimeistään 14 päivän kuluessa laskutuspäivästä, jos mitään muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Mahdollisissa osatoimituksissa ei odoteta lopputoimitusta ennenkuin lasku maksetaan. Maksua ei myöskään saa pidättää jos tavara tai asennus ei vastaa sopimusta tai kuvausta. Tavara tulee silloin toimittaa käyttämättömäna takaisin Work Systemsille jolloin Work System hyvittää laskun. (katso: Virhevastuu) Jos maksu tapahtuu eräpäivän jälkeen laskulle lisätään myöhästymiskulut. Tuotteet ovat Work Systemsin omaisuutta kunnes lasku on täysin maksettu.

TUOTETIEDOT

Tiedot jotka löytyvät meidän kotisivuilta, luetteloista, esitteissä yms ovat huolellisesti tehty, mutta eivät väitä olevansa täydellisiä. 
Korvausvaatimuksia ja virheistä johtuvia vahinkoja ei hyväksytä.

PIIRUSTUKSET JA OHJEET

Piirustukset, ohjeet, tekniset tiedot ja testitulokset koskien tuotteitamme tai niiden valmistusta ja joita annetaan toiselle osapuolelle jää osapuolen omistukseen. Näitä ei saa ilman toisen osapuolen hyväksyntää käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne alunperin on suunniteltu. Niitä ei saa ilman toisen osapuolen hyväksyntää kopioida, antaa tai muulla tavalla saattaa kolmanen osapuolen tietoisuuteen. Kuvat, tekstit ja tekniset tiedot ovat suojeltuja tekijänoikeuslailla.

TOIMITUS

Toimitus on vapaasti Work Systemsiltä jos mitään muuta ei ole sovittu. Tuotteet sirtyy asiakkaan vastuulle silloin kuin rahtiliike tai asiakas noutaa tuotteet Work Systemsiltä. Jos muuta ei ole sovittu niin pakkausmateriaali laskutetaan asiakkaalle. Rahtilisätään tuotteille jos tuotteita ei asenneta Work Systemsillä. Rahti lisätään myös tuotteille jotita lähetetään pikarahdilla. Tämän voidaan ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai tilausvahvistuksessa.

TURVALLISUUS

Asennuksen yhteydessä auto tulee toimittaa hyvin puhdistettuna ja tulee täsmätä tarjousvaiheessa jätettyihin tietoihin. 
Jos Work System ei ole nähnyt autoa ennen tarjouksen jättöä on asiakkaan vastuulla tiedottaa asioista jotka koskettavat asennusta, muutoin lisätyöstä veloitetaan. Work System toimittaa testien kuten kolaritestien, lujuustestien ja kokemuksien johdosta niin turvallisen asennuksen kuin mahdollista. 90% toimituksistamme ovat ainutlaatuisia ja kuljetettavan tavaran vaihtelevuus on iso sekä autojen malli ja rakenne eroaa toisitaan niin ei ole takeita siitä mitä tapahtuu kolarivaiheessa. Jos meidän asentajat huomaavat asennusvaiheessa että asennus ei ole optimaalinen autolle niin työ voidaan lopettaa ja yhdessä asiakkaan kanssa etsiä optimaalinen ratkaisu. Tästä voi koitua lisäkustannuksia.

VIRHEVASTUU

Work System korjaa takuuajan puitteissa mahdolliset rakenne-, materiaali- ja asennusviat alla olevilla säädöksillä. Work System ei ole vastuussa vioista jos tuotteita käytetään kilpa toiminassa. Jos tuotetta käytetään voimakkaammin kuin katsotaan oletetuksi sopimuksen solmimisen yhteydessä, vastuun kesto lyhenee vastaavassa määrin. Huomautukset tehdään kirjallisesti Work Systemsin 
reklamaatiopohjalle viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä kun ostaja on huomannut tai oletetusti olisi pitänyt huomata vian. Jos on kyse vioista joita olisi pitänyt huomata tuotteen vastaanotossa niin vioista pitää viipymättä huomauttaa Work Systemsille. Jos ostaja ei huomauta virheistä säädösten mukaan niin asiakas menettää oikeuden korjuksiin. Virheet todetaan ammattimihen arvioinnilla ja tuotteet 
poikkeavat normaalista standardista. Work system vastaa myös virhelähetyksistä jotka johtuva Work Systemsin virheistä, ottaen huomioon että ostaja ei ole ymmärtänyt tai kohtuudella voidaan todeta että virhelähetys on tapahtunut. On ostajan vastuulla todeta että oikea tuote on saapunut tavaran vastaanotossa. Work Systemsin vastuu viittaa vain virheisiin, jotka syntyvät oikean käytön, varastoinnin ja käsittelyn aikana.

Work systemsin virhevastuu ei kata olosuhteita jotka syntyvät tavaran vastaanottamisen jälkeen, ei myöskään jos tuotteita käytetään- tai asennetaan- asiakkaan toimesta väärin tai jos kyseessä on normaali kuluminen tai rakenteen tahallinen heikentäminen tai muuttaminen. Work systemsin vastuu ei viittaa esimerkiksi virheisiin toimittajan toimittamasta materiaalista tai sovelletusta asiakasratkaisusta. Work System ei ole vastuussa tuotevikoista jos asiakas haluaa käyttää Work Systemsin järjestelmissä standardilajitelma ulkopuolisia osia tai toimittajia. Näiden tuotteiden huomautukset ovat asiakkaan vastuulla, ja huomautukset osoitetaan asiakkaan toimesta toimittajalle. Work System vastaa tuotteiden mukana toimitetusta vianmäärityksestä. Mahdollinen muutostyö on asiakkaan tai toimittajan vastuulla. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin huomauttaa asioista toimittajalle. Work systemsin virhevastuu tarkoittaa että Work System korvaa tai korjaa oman päätöksensä mukaan virheellisen tuotteen. Korjaus ja vaihto voidaan tehdä joko asiakkaan luonna, tai Work Systemsin niin vaatiessa asiakkaan on lähetettävä virheellinen tuote joko Work Systemsille tai Work Systemsin osoittamalle huoltoliikkeelle korjattavaksi. Work Systems soveltaa seuraavia vaihtoehtoja;
Work Systems lähettää uuden tuotteen viipymättä, ja asiakas paluttaa virheellisen 30 päivän kulueessa. Jos näin ei tapahdu, tai vikaa ei todenneta tuotteet laskutetaan. Jos asiakas tillaa korvaavan tuotteen ja huomataan että kyseessä on väärä tuote niin kustannukset voidaan laskuttaa.

Vaihtoehto;
Asiakas palauttaa virheellisen tuotteen. Uusi tuote lähetetään kun Work Systems on todennut virheen ja hyväksynyt palautuksen. Jos virhettä ei hyväksytä reklamaationa Work Systemsillä on oikeus laskuttaa kustannukset joita syntyivät.
Jos asiakas ostaa tuotteet ilman ajoneuvoon asennusta, asiakas vastaa tuotteiden asennuksesta ja purkamisesta. Jos Work System asentaa tuotteet asiakkaan ajoneuvoon on Work Systemsin vastuulla todeta, korjata tai vaihtaa virheelinen tuote. Tämä tulee tapahtua paikalla jossa tuotteet asennettiin jos muuta ei sovita. Asiakkaan vastuulla on toimittaa auto paikalle jotta virheen todentaminen ja korjaaminen voi tapahtua. Virheen todentaminen ja korjaus/vaihto voi tapahtua monella eri kerroilla.
Virhe ja/tai vaurio ajoneuvossa joka on tapahtunut asennuksessa Work Systemsin toimesta korjataan Work Systemsillä tai Work Systemsin osoittamalla huoltoliikkeellä. Jos tuote palautetaan tai takaisinotetaan riidan tai reklamaation johdosta, ja asennus on aiheuttanut muutoksia autoon Work Systems ei ole vastuussa palauttaa auto alkuperäiseksi. Korjaukset on tapahduttava ostajan tarpeiden huomioonottamisella ja kohtuulisen ajan sisällä siitä kun ostaja on reklaoinut tuotteen, ja toimittanut tuotteet Work Systemsin käyttöön.
Vaihdetut osat ja tuotteet on annettava myyjän käyttöön ja jää myyjän omaisuudeksi. Muutoi kun on säädetty myyjällä ei ole vastuuta virheistä. Myyjä ei ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta tuotannon menettämisestä, voiton menettämisestä tai muista välillisistä vahingoista. Myyjän vastuun rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Toimittajien virheiden korjaamista koskevia määräaikoja ei ole pidennetty.

PALAUTUKSET

Valtuutetun henkilöstön Work Systemilla on etukäteen hyväksyttävä palautus. Hyväksyntää varten tarvitaan etukäteen sähköpostin missä eritelty palautuksen syyt. Vain Work Systemsin hyväksynnän jälkeen ostaja voi palauttaa tuotteen ostajan ennakkoon maksetun toimituksen kanssa. Tuote ja sen pakkaus eivät saa olla muuttuneet tai huonontuneet. Asiakkaalla on 30 päivää palautusoikeus. Tilaustuotteista hyvitetään ainoastaan 60 % alkuperäisestä tuotehinnasta. Jotta tuotteesta saataisiin täysi hyvitys, tuote on palautettava hyvin pakattuna, jotta tuotteet eivät saa rahtivaurioita. Merenkulun ja kokoonpanon kustannuksia ei hyvitetä.
Palautukset huomautetaan Work Systemsin vastaavalle myyjälle joka työstää palautuksen, ja lähettää asiakkaalle tarvittavat asiakirjat jotka asiakas kiinnittää pakkaukseen. Kun Work Systems on saanut tuotteen takaisin ja hyväksynyt palautuksen hyvitetään tuotteiden hinta poistaen mahdolliset rahtikulut hyvityksestä.

VAPAUTUS VASTUUSTA

Seuraavat olosuhteet katsotaan olevan vastuun vapautumisperusteet jos ne johtavat sopimuksen täytäntöönpanon estämiseen tai kohtuuttomaan rasittavuuteen: työkiistassa ja muita osapuolien vaikuttamisen ulkopulisia asioita kuten, luonnonkatastrofi, tulva, tulipalo, murto, sotaa, mobilisointia tai ennakoimattomia sotilaallisia hyökkäyksiä vastaava laajuus, vaatimus, takavarikointi, valuuttarajoitukset, kapina ja mellakat, kuljetusvälineiden puute, yleinen tuotepuute, rajoitukset vallasta sekä poikkeuksen aiheuttama alihankkijan toimitusten epäonnistuminen tai viivästyminen. Sopimuksen tekemisen yhteydessä tapahtunut seikka on vapautus vain, jos sen vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanoon ei voida ennakoida. Se on puolueen asia jotka haluavat vedota viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan muille osapuolille niiden esiintymisestä ja sen päättymisestä. Vapauttamisesta estää ostajaa, hänen on korvattava myyjä kulut, jotka hänelle on koitunut.
Jos sopimuksen täyttöönpano viivästyy yli kuusi kuukautta, edellä mainituilla syillä, kummallakin osapuolella on näiden määräysten mukaan oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.

RIITA

Sopimusta koskevat riidat, sen voimassaolo, tulkinta tai soveltaminen sekä muut mahdolliset oikeudenkäyntimenettelyt, jotka johtuvat siitä johtuvat oikeudelliset suhteet, ratkaistaan lopullisesti Ruotsin tuomioistuimessa tai välimiespaneelissa. Kaikki välimiesmenettelyn aikana toimitetut tiedot sekä menettelyyn liittyvä päätös ja välimiesmenettely kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kaikkien osapuolten kirjallista suostumusta, jollei tämä ole tarpeen tuomion täytäntöönpanemiseksi tai muutoin lailla.

HENKILÖTIETOJAN KÄSITTELY JA MARKKINOINTI

Work System haluaa käsitellä sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja. Haluamme tehdä tämän, jotta voimme tarjota asiakkaillemme hyödyllisiä palveluita, tuotteita, uutiskirjeitä, asiakasarvioita ja muita tarjouksia sinulle. Work Systemsin määrittämät henkilötiedot ovat etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja asiakkaan asema yrityksessä. Oikeat henkilökohtaiset tiedot takaavat myös sitoutumisemme takuun ja valituksen käsittelyyn sinua vastaan asiakkaana. Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin.
Sinulla on aina oikeus peruuttaa suostumuksesi oikeutemme käsittelemään henkilötietojasi.
Tilaamalla tavaroita ja / tai palveluita meiltä, hyväksyt sen, että käsittelemme henkilötietojasi.
Henkilötietoja voidaan käyttää;
Lähettämien tavaroiden palauttamiseksi / vaihtamiseksi
Uutiskirje n. 1 kertaa / kuukausi (tämä voidaan helposti peruuttaa sähköpostissa)
Tilauksien etsimiseen ERP järjestelmässämme
Takuuasioiden käsittelyyn ERP järjestelmässämme
Yhteydenottoon tilaustyö, asennus ja asiakaskysymyksiin
Asiakastutkimukset (tämän voi helposti peruuttaa sähköpostissa)

TIETOJA EVÄSTEISTÄ

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste on hyvin pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi. Sitä käytetään muistiin ja valintoihisi verkkosivuilla. Evästeet ovat erinomainen tapa verkkosivustoille tallentaa tärkeitä tietoja ja asetuksia. Esimerkiksi, kun olet viimeksi ollut siellä, mitä kirjoitit lomakkeeseen, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa uudelleen, mitä valintoja olet tehnyt ja niin edelleen.
Evästeet eivät voi sisältää koodia, joten sinun ei tarvitse huolehtia mainonnasta, vakoiluohjelmista, viruksista tai vastaavista. Evästeet eivät merkittävästi vaivauta järjestelmääsi. Vain verkkosivusto on tallennettu tekstitiedosto, joka voi lukea sen, joten kukaan muu ei näe, mitä olet tehnyt kanssamme. Ruotsin laki vaatii meitä ilmoittamaan meille käytetyistä evästeistä ja niiden tarkoituksesta.
Käytämme seuraavia evästeitä:
Tilastokysely: Käytetään liikenteen ja surffauskäyttäytymisen mittaamiseen, kuten jos olet käynyt sivuillamme aikaisemmin tai ei, ja ymmärrät, miten yksittäiset kävijät käyttävät sivustoamme.
Istunto-eväste: Seuraa, onko olet kirjautunut sisään sivustoomme ja muokata sivuston sisältöä aiemmin tehtyjen valintasi perusteella.
Jos et halua sallia evästeiden tallentamista tietokoneeseen, voit poistaa selaimen selaimen suojausasetukset käytöstä. Evästeitä ei ole tallennettu tietokoneeseen, mutta et myöskään voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia meidän ja muilla verkkosivuilla. Jotkut tiedot Työskentelysivustojen käytöstä lähetetään Googlelle, kun käytämme Google Analyticsia ja Google Tag Manageria. Käytämme kuitenkin anonymisointiversiota, joten mitään yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei lähetetä Googlelle. Napsauta tästä, jos haluat lukea, miten Google käyttää tällä tavoin saamiaan tietoja.
Sivustoon kerättyjä henkilötietoja käsitellään nykyaikaisella tietotekniikalla ja niitä voidaan muun muassa käyttää asiakassuhteiden, analyysien,
markkinointia. Jos sinulla on kysyttävää evästeiden käytöstä verkkosivuillamme, ota yhteyttä Työjärjestelmään numeroon +46 (0)36-440 01 10. Voit myös lukea
Lisätietoja evästeistä osoitteessa www.minacookies.se