Ostoehdot

Ostoehdot

Viimeksi päivitetty 2023-03-20

YLEISET EHDOT

JOHDANTO

Näitä osto- ja toimitusehtoja (ostoehtoja) sovelletaan, kun ostat tuotteen/palvelun Work System Sweden AB:ltä ja sen tytäryhtiöiltä sekä kumppaneilta. Ostoehdot koskevat sekä yksityishenkilöitä että yrityksen edustajia. Ehdot eroavat tietyissä kohdin riippuen siitä, teetkö oston yksityishenkilönä vai yrityksenä. Ostoehtoja sovelletaan mainittuihin tilanteisiin, ellei myyjän ja ostajan välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

HINNAT

Voimassa olevat hinnat on julkaistu Work Systemin kotisivuilla, ja mahdolliset alennukset lasketaan näiden hintojen perusteella. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina, ellet erikseen muuta valintaa verkkosivustolla. Work Systemillä on oikeus jälkikäteen korjata hintapoikkeamat ja/tai ilmeiset virheet esimerkiksi painetussa materiaalissa tai verkkosivustolla.

Jos lisämaksuja, kuten vienti-/tuontimaksuja, veroja tai vastaavia lisämaksuja ilmenee tai muutetaan sopimuksen solmimisen jälkeen, Work System pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti. Tarjoushinnat ovat voimassa 30 päivää tarjouksen/hintaehdotuksen tekemisestä, ellei toisin sovita.

MAKSU

Work System tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja. Käytettävissä olevat maksutavat ja mahdolliset rajoitukset ilmoitetaan kassalla. Meillä ja maksupalveluntarjoajilla on oikeus valita tarjolle annettavat maksutavat. Myös asiakastyyppi ja alla olevat laskutusehdot voivat vaikuttaa maksuvaihtoehtoihin.

Laskutuksessa Work System soveltaa 14 päivän maksuaikaa laskutuspäivästä. Eräpäivän jälkeisestä maksusta veloitetaan viivästyskorko laskussa olevan erittelyn mukaisesti. Laskuostot edellyttävät, että yritys on arviomme mukaan luottokelpoinen. Tämän varmistamiseksi Work System pidättää itsellään oikeuden luottotietojen tarkistamiseen. Jos luottokelpoisuutta ei voida todeta tai tilataan yksityishenkilönä, maksu on suoritettava ennakkoon ennen tuotteiden lähettämistä. 

Erikseen sovittuna on mahdollista käyttää maksu- tai luottokorttia.

Osatoimituksen yhteydessä osatoimitusta ei saa jättää maksamatta lopputoimitusta odotellessa. Myös tuotteita tai palveluita, joihin liittyy kiistanalaisia vaatimuksia, ei saa jättää maksamatta. Katso lisätietoja kohdasta "Vastuu virheistä". 

TUOTETIEDOT

Sivustolla, esitteessä, mainoksessa tai muussa markkinointimateriaalissa olevat tiedot, kuvat ja muut tiedot on tarkastettu huolellisesti, mutta niiden ei väitetä olevan täydellisiä. Kaikkia kuvatietoja on pidettävä esimerkkikuvina, eivätkä ne voi esittää tarkkoja tietoja ulkonäöstä, toiminnoista tai alkuperästä.

Work System ei hyväksy korvausvaatimuksia ja/tai vaatimuksia välillisistä menetyksistä, jotka johtuvat edellä mainituista tiedoista.

PIIRUSTUKSET JA KUVAUKSET

Piirustukset, kuvat, tekniset kuvaukset sekä tuotetta tai sen valmistusta koskevat näytteet, jotka toinen osapuoli luovuttaa toiselle, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Niitä ei saa käyttää ilman toisen osapuolen suostumusta muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Niitä ei myöskään saa jäljentää tai muulla tavoin luovuttaa kolmansien osapuolten tietoon ilman lupaa. Kuvat, tekstit ja tekniset kuvaukset on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.

AJONEUVOJEN MUUTOKSET

Work System ei ole vastuussa testimenetelmien, CO2-mittausarvojen tai muiden teknisten tai lakisääteisten rajoitusten muutoksista, jotka voivat vaikuttaa ajoneuvoihin asennettuihin rakenteisiin tai tehtyihin muutoksiin. Work Systemiä ei voida myöskään pitää vastuullisena mahdollisista veroihin ja maksuihin kohdistuvista vaikutuksista, kuten esimerkiksi ajoneuvoveroista. Tietyt rakenne-/asennustyypit voivat edellyttää rekisteröintikatsastusta. Tämä palvelu ei sisälly asennuksen hintaan, mutta se on ostettavissa erikseen.

TOIMITUS

Ellei muuta ole sovittu, tuote katsotaan myydyksi, kun se lähtee Work Systemin varastosta. Vastuu siirtyy toiselle osapuolelle, kun kuljetusyhtiö tai asiakas noutaa tavaran Work System Sweden AB:ltä. Odotettu toimituspäivä voi muuttua. Jos emme pysty toimittamaan sovittuun aikaan mennessä, ilmoitamme sinulle uudesta toimitusajasta. Tarkista tuotteet aina vastaanottaessasi ne. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava samana päivänä, jotta niistä voidaan tehdä reklamaatio kuljetusyrityksellemme.

Ellei toisin mainita, toimituskulut lisätään kaikkien tuotteiden hintaan, jos niitä ei toimiteta Work Systemin toimipaikkaan ja/tai asenneta siellä. Toimitusmaksuja voi esiintyä tässäkin tilaustyypissä, jos toimitusaika edellyttää pikatoimitusta (nopeampi kuin kuljetusyrityksen vakiotoimitus). Tällaisessa tapauksessa asiasta ilmoitetaan suullisesti, sähköpostitse tai tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole sovittu, kuljetuspakkauksista ei peritä maksua.

Valitsemastasi maksu- ja toimitusvaihtoehdosta riippuen vastaat lähetyksen lunastamisesta, noutamisesta tai vastaanottamisesta meidän tai kuljetusyrityksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitushetkellä sinun on ehkä esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja/tai lunastettava lähetys allekirjoituksella.

Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä tilausta/varausta, jos tuote on loppunut varastosta, teknisten virheiden yhteydessä, jos epäillään petosta tai muissa vastaavissa tilanteissa.

KOKOAMINEN, ASENTAMINEN JA TURVALLISUUS

Work System edellyttää, että tuotteiden ostajalla on tarvittavat tiedot asennuksesta ja/tai käytöstä. Ostaja vastaa siitä, että toimitettu tuote asennetaan asiantuntevasti ja oikein. Epävarmoissa tilanteissa asennuksen suorittamiseen on pyydettävä Work Systemiä tai jotakin kumppaneistamme.

Kun Work Systemiä tai sertifioitua ProPartner-kumppania pyydetään asentamaan varusteita ajoneuvoosi, me sitoudumme toimimaan ammattimaisesti. Me Work Systemillä asetamme turvallisuuden etusijalle. Käytämme hyväksi todettuja menetelmiä, kuten törmäystestejä, lujuustestejä ja kokemusta, jotta tuotteet ja asennukset olisivat mahdollisimman turvallisia. 90 % tilauksistamme ovat ainutlaatuisia ja mukautettu eri automalleille, käyttöalueille ja kuormille. Ennakoivasta turvallisuustyöstämme huolimatta emme voi ennakoida tai taata, mitä tapahtuu mahdollisen törmäyksen tai onnettomuuden yhteydessä. Jos asentajamme kokevat ratkaisun sopimattomaksi, he keskeyttävät asennuksen ja ottavat sinuun yhteyttä optimaalisen ratkaisun löytämiseksi yhdessä. Kaikki tähän liittyvät mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa hintaan.

Asiakkaana olet velvollinen huolehtimaan siitä, että asennus voidaan tehdä sovitulla tavalla ja että ajoneuvotiedot ja muut tekniset tiedot ovat oikein. Poikkeuksia voidaan sallia, jos Work Systemillä on ollut mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen tarjouksen tekemistä. Lisäksi ajoneuvo on jätettävä sovittuun paikkaan ja siivottava sisäpuolelta. Jos näitä ehtoja ei noudateta, lisämaksuja voidaan veloittaa.

Work System vastaa siitä, että ajoneuvo ei vahingoitu sinä aikana, kun se on luovutettu Work Systemin haltuun. Vastuu alkaa, kun ajoneuvo on tuotu osoitettuun paikkaan ja avaimet on luovutettu Work Systemille. Work System ei ota vastuuta sellaisista esineistä tai varusteita, jotka jätetään ajoneuvon sisälle ja jotka eivät kuulu ajoneuvon normaaliin varustukseen, ellei muuta ole sovittu. Work Systemin vastuu päättyy, kun avaimet palautetaan asiakkaalle. Work Systemiä ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka olivat olemassa jo ennen luovutusta tai joiden voidaan osoittaa olevan olematta seurausta laiminlyönnistämme.

TAKUU

Work System myöntää 36 kuukauden tuotetakuun kaikille Work Systemin kalustejärjestelmään, kaksoislattiaan ja kattotelineisiin kuuluville tuotteille. Takuuaikaa pidennetään 24 kuukaudella, jos Work System tai sertifioitu ProPartner suorittaa asennuksen ajoneuvoon.

Muille tuotteille annetaan joko 12 tai 24 kuukauden takuu, joka määritetään yksilöllisesti kullekin tuotteelle. Tietoja kunkin tuotteen takuuajasta on Work Systemin verkkosivustolla.

Takuu ei ole voimassa, jos vaurio/ongelma on syntynyt seuraavista syistä:

- Asennusvirhe
- Laiminlyönti
- Ajoneuvon ulkoiset vauriot, kuten törmäys
- Normaali kuluminen
- Muut olosuhteet, joihin Work System ei voi vaikuttaa

VASTUU VIRHEISTÄ

Work System sitoutuu alla olevan mukaisesti korjaamaan mahdolliset takuuaikana ilmenevät virheet, jotka liittyvät rakenteessa, materiaaleissa ja asennuksessa esiintyviin puutteisiin. Virheen on oltava sellainen, että sen on ammatillisesti arvioitu poikkeavan hyväksyttävistä standardeista ja se on ilmennyt asianmukaisessa käytössä, säilytyksessä tai käsittelyssä. Vastuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vastaanoton jälkeen ilmenneistä olosuhteista, kuten puutteellisesta kunnossapidosta, ulkoisista vaikutuksista, ostajan suorittamasta virheellisestä asennuksesta ja/tai epänormaalista kulumisesta/huononemisesta. Work System ei myöskään vastaa kilpailutoiminnassa käytetyissä tuotteissa esiintyvistä virheistä tai siitä, että tuotetta on käytetty intensiivisemmin kuin mitä on voitu olettaa sopimuksentekohetkellä.

Sellaisten virheiden kohdalla, joista Work System vastaa, Work Systemillä on oikeus päättää, korjataanko vai vaihdetaanko tuote. Korjaus tai vaihto voidaan tehdä joko ostajan luona tai Work Systemin osoittamassa huoltokeskuksessa. Myyjä voi myös pyytää tavaran lähettämistä ilmoitettuun huoltopisteeseen toimenpiteitä varten. 

Viallista tuotetta koskevissa vaatimuksissa Work System tarjoaa seuraavia vaihtoehtoja:

1. Uusi tuote lähetetään heti ja asiakas palauttaa viallisen tuotteen 30 päivän kuluessa. Jos tuotetta ei palauteta tai jos vian ei katsota olevan reklamaatio-oikeuden mukainen, tuotteesta veloitetaan maksu. Jos Work System ei pysty tunnistamaan vikaa alkuperäisessä tuotteessa, korvaava tuote on palautettava. Tässä tapauksessa Work Systemillä on myös oikeus veloittaa asiaan liittyvät lisäkustannukset.

2. Asiakas palauttaa viallisen tuotteen Work Systemille. Uusi tuote lähetetään, kun Work System on tutkinut palautetun tuotteen ja hyväksynyt palautuksen. Jos vian ei katsota olevan reklamaatio-oikeuden mukainen, Work System voi veloittaa aiheutuneet lisäkustannukset.

Asennettuihin tuotteisiin tai koko kokoonpanoon liittyvien virheiden yhteydessä Work System korjaa virheen kohtuullisessa ajassa vianetsinnän, korjauksen, vaihdon, päivityksen tai vastaavan toimenpiteen avulla. Tämä on tehtävä asennuksen tehneessä toimipaikassa, ellei muuta ole sovittu. Viankorjauksen voi tehdä myös toinen Work System -korjaamo tai muu Work Systemin nimeämä toimittaja. Work System ilmoittaa asiakkaalle vian korjaamisen ajan ja paikan. Huomaa, että vianetsintä/korjaus voi vaatia useita toimenpidekertoja. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että ajoneuvo kuljetetaan sovittuun paikkaan. Vaihdetut tuotteet ja/tai osat on toimitettava myyntipisteeseen tai korjaamolle. 

Work System ei vastaa virheistä, jotka johtuvat ostajan toimittamasta materiaalista tai pyynnöstä käyttää ratkaisua, jota Work System ei ole arvioinut suositeltavaksi. Work System ei vastaa mahdollisista virheistä tuotteissa, jotka eivät kuulu Work Systemin vakiovalikoimaan ja jotka on hankittu asiakkaan pyynnöstä. Asiakas vastaa itse tällaisten tuotteiden reklamaatiosta toimittajalle. Work System auttaa vianmäärityksessä, jos me olemme asentaneet tuotteen. Mahdollinen vaihto on asiakkaan tai toimittajan vastuulla.

Jos tuote palautetaan erimielisyyden tai reklamaation vuoksi, ja tuotteen asennus, kuten kiinnitykset, ovat vaikuttaneet ajoneuvoon, Work System ole vastuussa ajoneuvon palauttamisesta alkuperäiseen tilaan. Jos asiakas ostaa tuotteen ilman asennusta ajoneuvoon, hän on itse vastuussa sen kokoamisesta ja purkamisesta. 

Work System vastaa virhetoimituksista, jotka ovat aiheutuneet sen omasta syystä, edellyttäen, että ostaja ei ole huomannut tai että hänen ei voida kohtuudella olettaa voineen huomata, että virhetoimituksia on tapahtunut. Ostajan vastuulla on tarkastaa mahdollisimman pian toimituksen jälkeen, että oikea tuote ja määrä on toimitettu.

Edellä mainitun lisäksi myyjällä ei ole vastuuta mahdollisista virheistä. Myyjä ei ole myöskään velvollinen korvaamaan ostajalle tuotantotappioita, voitonmenetyksiä tai muita epäsuoria vahinkoja. Tämä myyjän vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Viankorjaus ei pidennä tai uusi takuuaikaa tai muuta määräaikaa.

PALAUTUS- JA REKLAMOINTIOIKEUS

Work System antaa asiakkaalleen 30 päivän peruutusoikeuden koskien varastotuotteita. Varastotuotteilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, joiden toimitusaika on kotisivuillamme "1 päivä".

Jos haluat palauttaa tuotteen, ota aina yhteyttä Work Systemiin palautustapauksen luomiseksi. Vasta Work Systemin hyväksynnän jälkeen ostaja saa palauttaa tuotteen. Ostaja vastaa myös palautuksen toimituskuluista, tuotteen kunnosta ja pakkaamisesta kuljetuksen aikana. Tavarat on merkittävä selkeästi Work Systemin toimittamalla pakollisella palautuslomakkeella.

Täyden hyvityksen/palautuksen saaminen edellyttää, että tuote ja sen pakkaus ovat uutta vastaavassa kunnossa ja siten myyntikelpoisia. Jos palautus hyväksytään, maksettu summa hyvitetään/palautetaan. Mahdollisia toimitus-, palautus- ja asennuskuluja ei hyvitetä/palauteta.

Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti Work Systemille 14 päivän (elinkeinonharjoittaja) tai kahden kuukauden (kuluttaja) kuluessa siitä, kun vika huomattiin tai se olisi kohtuudella pitänyt huomata. Virheistä, jotka olisi pitänyt huomata vastaanotettaessa, on ostajan ilmoitettava Work Systemille välittömästi vastaanottamisen jälkeen. Jos ostaja ei ilmoita Work Systemille virheistä ilmoitettujen määräaikojen sisällä, oikeus vedota vikaan menetetään.

Etämyyntilaki (koskee vain yksityishenkilöitä)

Kun teet ostoksia yksityishenkilönä, sinulla on etämyyntilain mukaan oikeus perua ostoksesi syytä ilmoittamatta. Asiasta on ilmoitettava meille mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Vastaat itse palautuskuluista ja tuotteen kunnosta sekä pakkauksesta palautustoimituksen aikana.

Kun Work System on vastaanottanut ja hyväksynyt palautuksen, se hyvitetään. Peruutusoikeuteen vetoamisen yhteydessä meillä on oikeus määrittää arvonalennus tuotteen arvosta, jos olet käsitellyt tuotetta enemmän kuin tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Peruutusoikeus ei koske palvelua, joka on suoritettu loppuun, esimerkiksi varusteiden asennusta ajoneuvoon. Peruutusoikeus ei koske myöskään tuotteita, jotka on valmistettu ohjeidesi mukaan tai jotka ovat selkeästi henkilökohtaisia.

VAPAUTUSPERUSTEET

Seuraavat olosuhteet muodostavat vapautusperusteen, jos ne aiheuttavat sopimuksen täytäntöönpanon estymisen tai muuttumisen kohtuuttoman vaikeaksi: työtaistelu ja mikä tahansa muu seikka, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, kuten luonnonkatastrofi, tulva, tulipalo, murtautuminen, sota, mobilisaatio tai muu vastaavan laajuinen odottamaton kutsu asepalvelukseen, pakkoluovutus, takavarikko, valuutanvaihtoa koskevat rajoitukset, mellakat, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä tällaisesta vapautusperusteesta johtuvat alihankkijoiden virheet tai toimitusten viivästykset.

Olosuhteet, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen solmimisen aikoihin, muodostavat vapautusperusteen vain, jos olosuhteen vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanoon ei voida ennakoida. Vapautusperusteeseen vetoavan osapuolen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle sekä tilanteen alkamisesta että päättymisestä. Jos vapautusperuste estää ostajaa, hänen on korvattava myyjälle tuotteen hankkimisesta ja suojaamisesta aiheutuneet kulut.

Jos sopimuksen täytäntöönpano viivästyy yli kuusi kuukautta edellä mainitusta vapautusperusteesta johtuen, kummallakin osapuolella on näiden ehtojen muiden kohtien rajoittamatta oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.

VALITUKSET JA RIIDAT

Jos sinulla on kysyttävää tai reklamoitavaa ostoksestasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@worksystem.fi tai soittamalla numeroon 03 2715000.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti asiakaspalvelumme kanssa käydyssä vuoropuhelussa. Kuluttajana voit ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan tai EU:n verkkovälitteiseen riidanratkaisualustaan, jos tarvitset neuvoja tai apua. Yritysten kohdalla kauppalain17-21 §:n määräykset ovat voimassa.

Edellä mainitusta huolimatta riita-asiat ja vaateet voidaan ratkaista myös oikeudellisesti. Tämä tarkoittaa, että tästä sopimuksesta ja sen voimassaolosta, tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Ruotsin tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Kaikki välimiesmenettelyn aikana ilmenevät tiedot sekä menettelyn yhteydessä ilmoitetut päätökset ja itse välimiesmenettely ovat luottamuksellisia. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa paljastaa kolmansille osapuolille ilman kaikkien osapuolten kirjallista suostumusta, ellei se ole välttämätöntä tuomion täytäntöönpanemiseksi tai ellei laki muuta edellytä.

HENKILÖTIEDOT

Work System Sweden AB, yritysnro: 556782-6713, osoite Industrivägen 11B, 561 61 Tenhult, Ruotsi on rekisterinpitäjä, joka vastaa Work Systemin tavaramerkin nimissä kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen käytöstä.

Work System huolehtii yksityisyydestäsi ja siitä, että voit luovuttaa meille tietojasi luottavaisin mielin. Siksi Work System pyrkii aina suojaamaan henkilötietoja parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Avoimuus on tärkeää Work Systemille. Sen vuoksi me haluamme kertoa sinulle, miten henkilötietojasi käsitellään. Olemme koonneet tietosuojakäytäntöömme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.
loader