Ostoehdot

Ostoehdot

WORK SYSTEM MYÖNTÄÄ TAKUUN NIISTÄ TUOTTEISTA JOTKA ON MEIDÄN VALIKOIMASSAMME JA MEIDÄN ITSE ASENTAMIA. EMME VASTAA SIITÄ, JOS AUTON TAKUU HUONONEE SEN TAKIA, ETTÄ LISÄVARUSTEET ON ASENNETTUNA. WORK SYSTEM VASTAA VIOISTA JA NIIDEN KORJAAMISISTA OMISSA TILOISSAAN, MUTTA EI MUIDEN KORJAAMOIDEN KORJAUKSISTA, JOS TÄMÄ EI OLE ETUKÄTEEN SOVITTU WORK SYSTEMIN KANSSA ENNEN KUIN TYÖ ON ALOITETTU.

Myyntiehdot & Evästeet

JOHDANTO

Nämä myyntiehdot koskevat Work System Sweden Ab ja sen tytäryhtiöitä (alla Work System) ja sen tekemiä asennuksia ja tuotteiden myyntiä. Ehdot ovat voimassa, jos toisin ei ole kirjallisesti sovittu ostajan ja myyjän välillä.
Kohdan ”Evästeet” alla selvitetään myös kotisivujen evästeiden käyttöä.

HINNASTO

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, muita veroja tai mahdollisia muita mahdollisia lisäkustannuksia. Jos lisät kuten tuonti- tai vientimaksut, verot yms. muuttuvat tai niitä joudutaan lisäämään sopimuksen solmimisen jälkeen, niin sovittu hinta muuttuu sen mukaisesti. Work System pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Päivitetty hinnasto löytyy kotisivuilta, ja mahdolliset alennukset lasketaan niiden mukaan. Painetuissa tuotteissa kuten luetteloissa, esitteissä ja hinnastoissa painetut hinnat ovat voimassa. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää jos mitään muuta ei ole sovittu.

Maksu

Laskutus:
Jotta laskutusta voidaan hyödyntää niin, vaaditaan että yritys on luottokelpoinen. Maksu pitää olla suoritettu viimeistään 14 päivän kuluessa laskutuspäivästä, jos mitään muuta ei ole kirjallisesti sovittu.
Mahdollisissa osatoimituksissa ei odoteta lopputoimitusta ennen kuin lasku maksetaan. Maksua ei myöskään saa pidättää, jos tavara tai asennus ei vastaa sopimusta tai kuvausta.
Tavara tulee silloin toimittaa käyttämättömänä ja alkuperäisessä pakkauksessa takaisin Work Systemille, jolloin Work System hyvittää laskun.
(katso: Virhevastuu) Jos maksu tapahtuu eräpäivän jälkeen, laskulle lisätään myöhästymiskulut. Tuotteet ovat Work Systemin omaisuutta, kunnes lasku on täysin maksettu.

Tuotetiedot

Tiedot, jotka löytyvät meidän kotisivuiltamme, luetteloista, esitteissä yms. ovat huolellisesti tehty, mutta pidätämme oikeuden muutoksiin.

Piirustukset ja ohjeet

Piirustukset, ohjeet, tekniset tiedot ja testitulokset koskien tuotteitamme tai niiden valmistusta ja joita annetaan toiselle osapuolelle jää osapuolen omistukseen. Näitä ei saa ilman toisen osapuolen hyväksyntää käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu. Niitä ei saa ilman toisen osapuolen hyväksyntää kopioida, välittää tai muulla tavalla saattaa kolmannen osapuolen tietoisuuteen. Kuvat, tekstit ja tekniset tiedot ovat suojeltuja tekijänoikeuslailla.

Toimitus

Toimitukset toimitetaan vapaasti Work Systemiltä asiakkaalle, jos mitään muuta ei ole sovittu. Tuotteet siirtyvät asiakkaan vastuulle, silloin kuin rahtiliike toimittaa tuotteen asiakkaalle tai asiakas noutaa tuotteet Work Systemiltä. Jos muuta ei ole sovittu niin rahtikustannukset laskutetaan asiakkaalle. Rahtimaksu lisätään tuotteille, mitä ei asenneta Work Systemin toimipisteessä. Rahti lisätään myös tuotteille, jotka lähetetään pikarahdilla. Tämän voidaan ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai tilausvahvistuksessa.

Turvallisuus

Asennuksen yhteydessä auto tulee toimittaa hyvin puhdistettuna ja tulee täsmätä tarjousvaiheessa jätettyihin tietoihin.
Jos Work Systemin henkilökunta ei ole nähnyt autoa ennen tarjouksen jättöä on asiakkaan vastuulla tiedottaa asioista, jotka saattavat vaikeuttaa asennusta, muutoin lisätyöstä veloitetaan. Work System asentaa testien kuten kolaritestien, lujuustestien ja kokemuksien johdosta niin turvallisen asennuksen kuin mahdollista. Suuri osa toimituksistamme ovat räätälöityjä asiakkaiden toiveiden mukaan ja kuljetettavan tavaran vaihtelevuus on suurta, sekä autojen mallit ja rakenne eroaa toisistaan niin ei ole takeita siitä mitä tapahtuu kolarivaiheessa.
Jos asentajamme huomaavat asennusvaiheessa, että asennus ei ole optimaalinen autolle niin työ voidaan lopettaa ja yhdessä asiakkaan kanssa etsiä optimaalinen ratkaisu. Tästä voi koitua lisäkustannuksia.

Virhevastuu

Work System korjaa takuuajan puitteissa mahdolliset rakenne-, materiaali- ja asennusviat alla olevilla säädöksillä. Work System ei ole vastuussa vioista, jos tuotteita käytetään kilpa toiminnassa tai käytetään väärin esim. liian suurilla kuormilla.
Jos tuotetta käytetään voimakkaammin kuin katsotaan oletetuksi sopimuksen solmimisen yhteydessä, vastuun kesto lyhenee vastaavassa määrin. Huomautukset tehdään kirjallisesti Work Systemin reklamaatiopohjalle viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on huomannut tai oletetusti olisi pitänyt huomata vika. Jos on kyse vioista, joita olisi pitänyt huomata tuotteen vastaanotossa niin vioista pitää viipymättä huomauttamaan Work Systemille. Jos ostaja ei huomauta virheistä säädösten
mukaan niin asiakas menettää oikeuden korjauksiin. Virheet todetaan ammattimiehen arvioinnilla ja tuotteet voidaan todeta poikkeavan normaalista standardista. Work System vastaa myös virhelähetyksistä, jotka johtuvat Work Systemin virheistä, ottaen huomioon, että ostaja ei ole ymmärtänyt tai kohtuudella voidaan todeta, että virhelähetys on tapahtunut. Ostajan vastuulla on todeta, että oikea tuote on saapunut tavaran vastaanotossa. Work Systemin vastuu viittaa vain virheisiin, jotka syntyvät oikean käytön, varastoinnin ja käsittelyn aikana.
Work systemin virhevastuu ei kata olosuhteita, jotka syntyvät tavaran vastaanottamisen jälkeen, eikä myöskään, jos tuotteita käytetään- tai asennetaan- asiakkaan toimesta väärin tai jos kyseessä on normaali kuluminen tai rakenteen tahallinen heikentäminen tai muuttaminen.
Work systemin vastuu ei viittaa esimerkiksi virheisiin toimittajan toimittamasta materiaalista tai sovelletusta asiakasratkaisusta. Work System ei ole vastuussa tuotteiden vioista, jos asiakas haluaa käyttää Work Systemin järjestelmissä standardilajitelman ulkopuolisia osia tai toimittajia. Näiden tuotteiden huomautukset ovat asiakkaan vastuulla, ja huomautukset osoitetaan asiakkaan toimesta toimittajalle.
Work System vastaa toimitettujen tuotteiden vianmäärityksestä. Mahdollinen muutostyö on asiakkaan tai toimittajan vastuulla. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin huomauttaa asioista toimittajalle. Work Systemin virhevastuu tarkoittaa, että Work System korvaa tai korjaa oman päätöksensä mukaan virheellisen tuotteen. Korjaus ja vaihto voidaan tehdä joko asiakkaan toimesta, tai Work Systemin niin vaatiessa asiakkaan on lähetettävä virheellinen tuote joko Work Systemille tai Work Systemin osoittamalle huoltoliikkeelle korjattavaksi.
Work System soveltaa seuraavia vaihtoehtoja; Work System lähettää uuden tuotteen viipymättä, ja asiakas paluttaa virheellisen 30 päivän kulueessa. Jos näin ei tapahdu, tai vikaa ei todenneta, tuotteet laskutetaan asiakkaalta. Jos asiakas tilaa korvaavan tuotteen ja huomataan että kyseessä on väärä tuote niin tästä koituvat kustannukset voidaan laskuttaa.

Vaihtoehto;

Asiakas palauttaa virheellisen tuotteen. Uusi tuote lähetetään, kun Work System on todennut virheen ja hyväksynyt palautuksen. Jos virhettä ei hyväksytä reklamaationa Work Systemillä on oikeus laskuttaa kustannukset, jotka syntyivät.
Jos asiakas ostaa tuotteet ilman ajoneuvoon asennusta, asiakas vastaa tuotteiden asennuksesta ja purkamisesta. Jos Work System asentaa tuotteet asiakkaan ajoneuvoon on Work Systemin vastuulla todeta, korjata tai vaihtaa virheellinen tuote. Tämä tulee tapahtua samalla paikalla, jossa tuotteet asennettiin, jos muuta ei ole sovittuna. Asiakkaan vastuulla on toimittaa auto paikalle, jotta virheen todentaminen ja korjaaminen voi tapahtua.
Virheen todentaminen ja korjaus/vaihto voi tapahtua monella eri tavalla.
Virhe ja/tai vaurio ajoneuvossa, joka on tapahtunut asennuksessa Work Systemin toimesta korjataan Work Systemillä tai Work Systemin osoittamalla huoltoliikkeellä.
Jos tuote palautetaan tai takaisinotetaan riidan tai reklamaation johdosta ja asennus on aiheuttanut muutoksia autoon Work System ei ole vastuussa palauttaa autoa alkuperäiseksi. Korjaukset on tapahduttava ostajan tarpeiden huomioonottamisella ja kohtuullisen ajan sisällä siitä, kun ostaja on reklamoinut tuotteen ja toimittanut tuotteet Work Systemin käyttöön.
Vaihdetut osat ja tuotteet on annettava myyjän käyttöön ja tuotteet jäävät myyjän omaisuudeksi. Muutoin kun on laadittu, myyjällä ei ole vastuuta virheistä. Myyjä ei ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta aiheutuneesta tuotannon menetyksestä, voiton menettämisestä tai muista välillisistä vahingoista. Myyjän vastuun rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

Palautukset

Valtuutetun henkilöstön Work Systemillä on etukäteen hyväksyttävä palautus. Hyväksyntää varten tarvitaan:
etukäteen sähköpostin missä eritelty palautuksen syyt.
Vain Work Systemin hyväksynnän jälkeen ostaja voi palauttaa tuotteen ostajan ennakkoon maksetun toimituksen kanssa.
Tuote ja sen pakkaus eivät saa olla muuttunut tai vaurioitunut. Asiakkaalla on 30 päivää palautusoikeus.
Tilaustuotteista hyvitetään ainoastaan 60 % alkuperäisestä tuotehinnasta. Jotta tuotteesta saataisiin täysi hyvitys, tuote on palautettava hyvin pakattuna, jotta tuotteet eivät saa rahtivaurioita. Merenkulun ja kokoonpanon kustannuksia ei hyvitetä.
Palautukset ilmoitetaan Work Systemin vastaavalle myyjälle, joka työstää palautuksen, ja lähettää asiakkaalle tarvittavat asiakirjat, jotka asiakas kiinnittää pakkaukseen. Kun Work System on saanut tuotteen takaisin ja hyväksynyt palautuksen hyvitetään tuotteiden hinta vähentäen mahdolliset rahtikulut hyvityksestä.

Vapautus vastuusta

Seuraavat olosuhteet katsotaan olevan vastuun vapautumisperusteita jos ne johtavat sopimuksen täytäntöönpanon estämiseen tai kohtuuttomaan rasittavuuteen: työkiistassa ja muita osapuolien vaikuttamisen ulkopuolisia asioita kuten, luonnonkatastrofi, tulva, tulipalo, murto, sotaa, mobilisointia tai ennakoimattomia sotilaallisia hyökkäyksiä vastaava laajuus, vaatimus, takavarikointi, valuuttarajoitukset, kapina ja mellakat, kuljetusvälineiden puute, yleinen tuotepuute, rajoitukset vallasta sekä poikkeuksen aiheuttama alihankkijan toimitusten epäonnistuminen tai viivästyminen. Sopimuksen tekemisen yhteydessä tapahtunut seikka on vapautus vain, jos sen vaikutusta sopimuksen täytäntöönpanoon ei voida ennakoida. Se on osapuolten asia, jotka haluavat vedota viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan muille osapuolille niiden esiintymisestä ja sen päättymisestä. Vapauttamisesta estää ostajaa, hänen on korvattava myyjä kulut, jotka hänelle on koitunut.
Jos sopimuksen täytäntöönpano viivästyy yli kuusi kuukautta, edellä mainituilla syillä, kummallakin osapuolella on näiden määräysten mukaan oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.

Riitatilanne

Sopimusta koskevat riidat, sen voimassaolo, tulkinta tai soveltaminen sekä muut mahdolliset oikeudenkäyntimenettelyt, jotka johtuvat siitä johtuvat oikeudelliset suhteet, ratkaistaan lopullisesti Suomen tuomioistuimessa tai välimiespaneelissa. Kaikki välimiesmenettelyn aikana toimitetut tiedot sekä menettelyyn liittyvä päätös ja välimiesmenettely kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.
Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kaikkien osapuolten kirjallista suostumusta, jollei tämä ole tarpeen tuomion täytäntöönpanemiseksi tai muutoin lailla.

Henkilötietojen käsittely ja markkinointi

Work System käsittelee sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja. Haluamme tehdä tämän, jotta voimme tarjota asiakkaillemme hyödyllisiä palveluita, tuotteita, uutiskirjeitä, asiakasarvioita ja muita tarjouksia.
Work Systemin määrittämät henkilötiedot ovat etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja asiakkaan asema yrityksessä.
Oikeat henkilökohtaiset tiedot takaavat myös sitoutumisemme takuun ja reklamaatioiden käsittelyyn.
Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely markkinointitarkoituksiin.
Sinulla on aina oikeus peruuttaa suostumuksesi oikeutemme käsitellä henkilötietojasi.
Tilaamalla tavaroita ja / tai palveluita meiltä, hyväksyt sen, että käsittelemme henkilötietojasi.
Henkilötietoja voidaan käyttää;
Lähettämien tavaroiden palauttamiseksi / vaihtamiseksi
Uutiskirje (tämä voidaan helposti peruuttaa sähköpostissa)
Tilauksien etsimiseen ERP järjestelmässämme
Takuuasioiden käsittelyyn ERP järjestelmässämme
Yhteydenottoon tilaustyö, asennus ja asiakaskysymyksiin
Asiakastutkimukset (tämän voi helposti peruuttaa sähköpostissa)

Tietoja evästeistä

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste on hyvin pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi. Sitä käytetään muistiin ja tekemiisi valintoihin verkkosivuilla. Evästeet ovat erinomainen tapa verkkosivustoille tallentaa tärkeitä tietoja ja asetuksia. Esimerkiksi, kun olet viimeksi ollut siellä, mitä kirjoitit lomakkeeseen, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa niitä uudelleen, mitä valintoja olet tehnyt ja niin edelleen.
Evästeet eivät voi sisältää koodia, joten sinun ei tarvitse huolehtia mainonnasta, vakoiluohjelmista, viruksista tai vastaavista. Evästeet eivät merkittävästi vaikuta järjestelmääsi. Vain verkkosivustoon on tallennettu tekstitiedosto, joka voi lukea sen, joten kukaan muu ei näe, mitä olet tehnyt kanssamme. Laki vaatii meitä ilmoittamaan meidän käyttämistämme evästeistä ja niiden tarkoituksesta.
Käytämme seuraavia evästeitä:
Tilastokysely: Käytetään liikenteen ja surffauskäyttäytymisen mittaamiseen, kuten jos olet käynyt sivuillamme aikaisemmin tai et, ja ymmärrät, miten yksittäiset kävijät käyttävät sivustoamme.
Istunto-eväste: Seuraa, oletko kirjautunut sisään sivustoomme ja oletko muokannut sivuston sisältöä aiemmin tehtyjen valintasi perusteella.
Jos et halua sallia evästeiden tallentamista tietokoneeseen, voit poistaa selaimen suojausasetukset käytöstä.
Evästeitä ei ole tallennettu tietokoneeseen, mutta et myöskään voi käyttää tiettyjä ominaisuuksia meidän tai muiden verkkosivuilla. Jotkut tiedot Työskentelysivustojen käytöstä lähetetään Googlelle, kun käytämme Google Analyticsia ja Google Tag Manageria.
Käytämme kuitenkin anonymisointiversiota, joten mitään yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei lähetetä Googlelle.
Napsauta tästä, jos haluat lukea, miten Google käyttää tällä tavoin saamiaan tietoja.
Sivustoon kerättyjä henkilötietoja käsitellään nykyaikaisella tietotekniikalla ja niitä voidaan muun muassa
käyttää asiakassuhteiden, analyysien, markkinointia. Jos sinulla on kysyttävää evästeiden käytöstä verkkosivuillamme, ota yhteyttä Työjärjestelmään
numeroon +46 (0)36-440 01 10. Voit myös lukea
Lisätietoja evästeistä osoitteessa www.minacookies.se 
loader